VÝŽIVA

- Poradenstvo v oblasti stravovania -
- Diagnostika stravovacích návykov -
- Návrh vhodných potravín -
- Zostavenie jedálnička -
- Riešenie obezity, celulitídy -
- Diagnostika + poradenstvo -
- Kontakt -

PORADENSTVO V OBLASTI STRAVOVANIA

Poradenstvo v oblasti stravovania podľa čínskej náuky o stravovaní,
ktorá je založená na klinicky overených terapeutických poznatkoch a jej účinnosť sa preukazuje už po celé stáročia.
Poradenstvo zahŕňa diagnostiku stravovacích návykov, zdravotného stavu, návrh vhodných potravín, zoznam nevhodných potravín,
zostavenie jedálnička, podporu pri redukcii hmotnosti, riešenie obezity, celulitídy, pravidelné konzultácie